การศึกษาทางไกล DLIT
สื่อสร้างสรรค์จาก ร.ร.ในสังกัด
แหล่งความรู้เรื่อง Tablet
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday385
mod_vvisit_counterYesterday1071
mod_vvisit_counterThis week3560
mod_vvisit_counterLast week2565
mod_vvisit_counterThis month18735
mod_vvisit_counterLast month24999
mod_vvisit_counterAll1358343

online: 18
Your IP 54.198.122.70
Today: 25 เม.ย., 2018
 kth-2016

รับชมพระราชพิธีอัญเชิญพระบรมโกศไปพระเมรุมาศ และพระราชพิธีเก็บพระบรมอัฐิ
คณะผู้บริหาร ครูอาจารย์ นักเรียน ผู้ปกครอง ที่สนใจรับชมคลิบวิดีโอ
ย้อนหลัง หรือ Download คลิบเก็บไว้ โดยพิมพ์ ตัวอักษร ss 
หน้า คำว่า ัyoutube" ของหน้าวีดีโอคลิปที่ต้องการดาวน์โหลด
เช่น https://www.ssyoutube.com/watch?v=el8xWMP4ux4

-พระราชพิธีอัญเชิญพระบรมโกศไปพระเมรุมาศ  11 ตอน

ช่วงที่1   ช่วงที่2   ชวงที่3  ช่วงที่4   ช่วงที่5  ช่วงที่6
ช่วงที่7  ช่วงที่8  ช่วงที่9  ช่วงที่10   ช่วงที่11

-พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ  4 ตอน
ช่วงที่1   ช่วงที่2   ช่วงที่3  ช่วงที่4

-พระราชพิธีเก็บพระบรมอัฐิ-เชิญพระโกศพระบรมอัฐิ 3  ตอน
ช่วงที่1   ช่วงที่ 2   ช่วงที่3

 
         สพม.12 โดย ศูนย์ ICT  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้  ระหว่างวันที่ 2 - 3 ตุลาคม 2560 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 
ผู้เข้ารับการอบรมได้แก่ บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ใน สพม.12  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ และเกิดทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน บริหารจัดการ และพัฒนางานตามภารกิจหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

>> เอกสาร คู่มือประกอบการอบรม
>> แบบประเมินผลโครงการ

บรรยากาศการอบรม
2-3 oct 2560

 

       ตามที่ สพม.12 แจ้งให้โรงเรียนในสังกัดพิจารณาเสนอชื่อครูเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบ
คลาวด์เพื่อการศึกษา Office 365 Education ภายใต้โครงการความร่วมมือด้านการศึกษา Thailand Partners in Learning ระยะเวลา ๑ วัน โดยโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช อบรมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี และโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดพัทลุง อบรมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 ณ โรงแรม โกลเด้นคราวน์ แกรนด์ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งการ
อบรมดังกล่าวเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนั้น
     ในการนี้ ได้รับแจ้งจากสานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สพฐ. เกี่ยวกับการเข้าอบรมเชิง
ปฏิบัติการของครูส่วนหนึ่งเป็นการเข้าอบรมแทนผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อหรือเพิ่มเติมจากที่เสนอชื่อไว้ และไม่ได้ลงทะเบียนชื่อและรายละเอียดที่ชัดเจนไว้ให้ทางผู้จัดอบรม ประกอบกับผู้จัดอบรมได้จัดทำแบบทดสอบหลังการอบรมเพื่อรับประกาศนียบัตร สพม.12 จึงขอความร่วมมือจากโรงเรียนในการดำเนินการ ดังนี้

> ตรวจสอบรายชื่อและปรับปรุงข้อมูล ตามแบบออนไลน์  โดยคลิกที่นี่
> ทำแบบทดสอบออนไลน์ โดยคลิกที่นี่
 
 cover 001 new6 01

 ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดการประชุมปฏิบัติการ "ขยายผล DLIT ไปสู่โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระบบ Online และ Offline" เพื่อส่งเสริมการนำ DLIT ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยเฉพาะโรงเรียนที่มีปัญหา เข้าถึงถึงสัญญาณอินเทอร์เน็ตจำนวน 225 เขต ให้กับศึกษานิเทศก์และผู้ที่รับผิดชอบ  โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญคือ ชี้แจงวิธีการดำเนินงานทางด้านเทคนิคและการประยุกต์ใช้สื่อ DLIT ในการเรียนการสอนให้แก่บุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา สำหรับเป็นศูนย์กลางในการนำเนื้อหาส่งผ่านไปยังโรงเรียนที่มีปัญหาอินเทอร์เน็ต พร้อมทั้งจัดทำระบบอินทราเน็ตให้กับโรงเรียน โดยให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้ทำสำเนา
คัดลอกสื่อ DLIT จากต้นฉบับที่สพฐจัดสรร ให้กับโรงเรียนในสังกัดที่สัญญาณอิน เตอร์เน็ตไม่พร้อมและโรงเรียนขนาดเล็ก สำหรับโรงเรียนขนาด กลาง ใหญ่
ใหญ่พิเศษที่สนใจ โดยให้ส่ง Harddisk มาคัดลอกที่สพม.12 และสำนักงานส่วนแยกพัทลุง และดำเนินการจัดอบรมแนะนำการใช้งานต่อไป    หนังสือนำ
เอกสารประกอบ   เว็บไซต์DLIT
- คู่มือห้องเรียนคุณภาพแบบพกพา DLIT
- แนวทางการออกแบบการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ DLIT
- การนำ DLIT ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้
- มาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกล DLTV/DLIT
- การนิเทศติดตาม DLIT 
- คู่มือคลังข้อสอบ สพฐ

-  แบบสอบถามความคิดเห็น การประชุมเชิงปฏิบัติการ “ขยายผล DLIT ไปสู่โรงเรียนในสังกัด ในลักษณะ Online และ Offline”  รุ่นที่ 2  วันที่ 16 มิ.ย.60

 QR Code  แบบสอบถามความคิดเห็น รุ่นที่ 2

qr code  2

 

เกียรติบัตรสำหรับผู้เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการฯ

รุ่นที่ 1 วันที่ 15 มิถุนายน 2560 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ร.ร.พัทลุง จ.พัทลุง

>>  รายชื่อผู้ได้รับเกียรติบัตร รุ่นที่ 1

>>  เกียรติบัตร รุ่นที่ 1

รุ่นที่ 2  วันที่ 16 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุม สพม.12

>>  รายชื่อผู้ได้รับเกียรติบัตร รุ่นที่ 2

>>  เกียรติบัตร รุ่นที่ 2 ลำดับที่ 1 - 50

>>  เกียรติบัตร รุ่นที่ 2 ลำดับที่ 51 - 100

>>  เกียรติบัตร รุ่นที่ 2 ลำดับที่ 101 - 131

>>เกียรติบัตรคณะกรรมการฝ่ายจัดการความรู้และวิทยากร

 

 
     สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สพฐ. ขอความอนุเคราะห์ครูผู้สอนในกลุ่มสาระต่างๆ ตอบแบบสอบถาม เพื่อศึกษาแนวทางในการส่งเสริมการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ของสถานศึกษา เพื่อแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด สพฐ. ภายในวันที่ 26 พฤษภาคม 2560  ทางเว็บไซต์  http://quizt.pracharathschool.go.th   และขอขอบคุณในความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้
 >  หนังสือขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม
 >  คลิกเพื่อตอบแบบสอบถาม ผ่านเว็บไซต์
 
ปฏิทินปฏิบัติงาน
เมษายน 2018
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
โครงการแท็บเล็ตสพม.12
กลุ่ม ICT นำร่อง
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ictsea12