4.เครือข่ายสมป.นศ./พท.
5. เว็บไซด์งานศิลปหัตถกรรม
6. โครงการ DLIT
8.โครงการเขต/โรงเรียนสุจริต
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
Login Form
สถิติผู้ใช้บริการ
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday751
mod_vvisit_counterYesterday2285
mod_vvisit_counterThis week4779
mod_vvisit_counterLast week12275
mod_vvisit_counterThis month22435
mod_vvisit_counterLast month52660
mod_vvisit_counterAll3495988

Online 47
Your IP: 54.198.205.192
Today: 13 พ.ย., 2018

                                                แจ้งเพื่อทราบ

 เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงภารกิจผู้รับผิดชอบการดูแลเว็บไซต์สำนักงานเป็น กลุ่มอำนวยการ จึงขอเปลี่ยนแปลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์เพื่อการประสานในการปฏิบัติงาน ดังนี้
       1. การแข่งขันทักษะงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัถกรรม ปี 2561 ระดับภาค
       2. ระบบงานสารสนเทศ  DMC SESA  EMIS  และ MIS อื่นๆ 
       3. สื่อการเรียนการสอนและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
    ให้ไปใช้หน้าเว็บไซต์  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ   www.sea12.go.th/ict  

                                                             จึงแจ้งมาเพื่อทราบทุกท่าน

                            กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
                                                            063-0810195, 075-345050 ต่อ 107

 

รูปกิจกรรมผู้รับโล่ผลการทดสอบ O-NET ระดับชาติ


เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2561
ณ โรงแรมแกรนด์ปาร์ค จังหวัดนครศรีธรรมราช

→ ดาวน์โหลดที่นี่

 

 
 krut
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง
1 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกนักศึกษา ทุนโครงการการส่งเสริมการผลิตครู ที่มีความสามารถพิเศษ ทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (สควค.) รายละเอียด


2. เรื่องรับสมัครคัดเลือกนักศึกษา ทุนโครงการทุการศึกษาด้านการสอน ภาษาต่างประเทศที่สอง เพื่อผลิตครูในสาขาวิชาที่ขาดแคลน  รายละเอียด
 

       ด้วยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ส่งประกาศ 

เรื่อง การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ใน "โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยระยะที่ ๒" ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑มีความประสงค์จะรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่๓  หรือเทียบเท่า ในปีการศึกษา ๒๕๖๑  เพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในโรงเรียนทั้ง ๑๙ แห่งของโครงการจำนวน ๓๐ ห้องเรียน รวม ๘๗๖ คน ระหว่างวันที่  ๑ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนดังกล่าว

รายละเอียดตามประกาศดังแนบ

 

 
 ตามที่ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาดาเนินการพัฒนาส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาไทย "เดินหน้าและพัฒนาการอ่านออกเขียนได้" ส่งเสริมกิจกรรมการคัดลายมือของนักเรียน รวมทั้งการเขียนในรูปแบบต่างๆ เช่น การเขียนสรุปใจความสาคัญ การเขียนเรียงความ การฝึกการเขียนอย่างต่อเนื่องจะส่งผลให้นักเรียนมีทักษะการเขียนที่ดีขึ้น เร่งพัฒนาและส่งเสริมความสามารถในการเรียนรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ PISA ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ซึ่งได้จัดทาเครื่องมือวัดและประเมินผล รวมทั้งการรายงานผลในระบบติดตามทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mes) 
รายละเอียด    หนังสือนำ    เครื่องมือ
 
krut

 ประกาศโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราข
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลุกจ้างชั่วคราว

ด้วยโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครุจ้างสอนวิชาสังคมศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ จำนวน 2 อัตรา
รายละเอียด
 
 krut
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12
เรื่อง ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูรายเดือน
แก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลานครูขั้นวิฤฤต
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12

ด้วยสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12 จะดำเนินการ
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูรายเดือน
แก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลานครูขั้นวิฤฤต ตามรายละเอียดดังนี้

1. ตำแหน่งครูรายเดือน วิชาเอกภาษาอังกฤษและวิชาเอกสารสนเทศธุรกิจ
2. ตำแหน่งครูสาขาขาดแคลนวิชาเอกเอกภาษาอังกฤษ
3.ใบสมัคร
 

ประชาสัมพันธ์ สพม.12

ประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานอื่น

หนังสือราชการ สพฐ

หนังสือราชการ สมป.

ป้ายโฆษณา


somboon12

นายสมบูรณ์  เรืองแก้ว
ผอ.สพม.12

16. ระบบงานสารบรรณ
17. แบบฟอร์มราชการ
21.โรงเรียนในสังกัด
22.สพท.มัธยมศึกษา
23.หน่วยงานทางการศึกษา
24.โพลล์
ท่านต้องการให้ศึกษานิเทศก์ช่วยท่านในเรื่องใดมากที่สุด
 
25. แบบสำรวจความพึงพอใจ
ท่านมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของเว็บไซต์นี้เพียงใด
 
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
sea12_qrcode