4.เครือข่ายสมป.นศ./พท.
5. เว็บไซด์งานศิลปหัตถกรรม
6. โครงการ DLIT
8.โครงการเขต/โรงเรียนสุจริต
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
สถิติผู้ใช้บริการ
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday662
mod_vvisit_counterYesterday2720
mod_vvisit_counterThis week5439
mod_vvisit_counterLast week17933
mod_vvisit_counterThis month41712
mod_vvisit_counterLast month60207
mod_vvisit_counterAll3632998

Online 35
Your IP: 52.87.253.202
Today: 22 ม.ค., 2019
spv0160-ns
 ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๒ โดยกลุ่มนิเทศตืดตามฯได้ดำเนินโครงการนิเทศการจัดการศึกษาในโรงเรียนปีงบประมาณ 2560 กิจกรรมพัฒนาระบบนิเทศภายในโรงเรียน เพื่อทบทวนบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการนิเทศภายในโรงเรียน ระบบ/กระบวนการ/เทคนิควิธีการนิเทศภายในโรงเรียน ตลอดทั้งสาระการนิเทศที่สอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและบริบทของสถานศึกษาในปัจจุบัน โดยกำหนดจัดประชุมสัมมนาฯ จำนวน 2 รุ่น คือ
รุ่นที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 9-10 กันยายน 2560 ณ รร.ชัยคณาธานี จังหวัดพัทลุง สำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดพัทลุง
รุ่นที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 16-17 กันยายน 2560 ณ รร.แกรนปาร์ค จังหวันครศรีธรรมราช สำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดนครศรีธรรมราช 
โดยมีนายสมบูรณ์  เรื่องแก้ว ผอ.สพม.12 เป็นประธานในพิธีเปิด ศน.ไพบูลย์ พรหมดำ ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สพม.12 ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้กล่าวรายงาน วิทยากรประกอบด้วย ดร.สุภาพ เต็มรัตน์ และคณะ ซึ่งมีคณะผู้บริหารโรงเรียน ศึกษานิเทศก์ ครูอาจารย์ ตลอดจนเจ้าหน้าทีได้เข้าร่วมพิธีเปิดและรับทราบนโยบายโดยพร้อมเพรียงกัน

แก้ไขล่าสุด (วันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2017 เวลา 12:56 น.)

 
ป้ายโฆษณา


somboon12

นายสมบูรณ์  เรืองแก้ว
ผอ.สพม.12

16. ระบบงานสารบรรณ
17. แบบฟอร์มราชการ
21.โรงเรียนในสังกัด
22.สพท.มัธยมศึกษา
23.หน่วยงานทางการศึกษา
25. แบบสำรวจความพึงพอใจ
ท่านมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของเว็บไซต์นี้เพียงใด
 
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
sea12_qrcode