4.เครือข่ายสมป.นศ./พท.
6. โครงการ DLIT
8.โครงการเขต/โรงเรียนสุจริต
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
สถิติผู้ใช้บริการ
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday35
mod_vvisit_counterYesterday1315
mod_vvisit_counterThis week3593
mod_vvisit_counterLast week8213
mod_vvisit_counterThis month20406
mod_vvisit_counterLast month37024
mod_vvisit_counterAll3283833

Online 12
Your IP: 54.81.102.236
Today: 18 ก.ค., 2018
ด่วนที่สุด 

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ต้องการข้อมูลสภาพการใช้
อินเตอร์เน็ต
ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ทุกโรงเรียน เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา การยกเลิกเครือข่าย MoeNet และ
จัดสรรงบประมาณทดแทนให้กับสถานศึกษาที่เช่าอินเตอร์เน็ตใช้เองในปัจจุบัน
ในการนี้ สพม.12 ได้ออกแบบสำรวจข้อมูลไปล่วงหน้าก่อนแล้ว แต่ยังมีโรงเรียน
ในสังกัด สพม.12 จำนวน 26 โรงเรียนที่ยังไม่กรอกข้อมูล สำรวจสภาพการใช้งาน
ของระบบอินเตอร์เน็ตในโรงเรียน จึงขอความร่วมมือให้ โรงเรียนกรอกข้อมูลตาม
แบบสำรวจที่แนบมา ภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2560 โดยส่งเป็นไฟล์ Excel กลับ
มาที่ e-mail: trirong@sea12.go.th เท่านั้น 

แบบฟอร์ม      รายชื่อโรงเรียน
 
ป้ายโฆษณา


somboon12

นายสมบูรณ์  เรืองแก้ว
ผอ.สพม.12

16. ระบบงานสารบรรณ
17. แบบฟอร์มราชการ
21.โรงเรียนในสังกัด
22.สพท.มัธยมศึกษา
23.หน่วยงานทางการศึกษา
25. แบบสำรวจความพึงพอใจ
ท่านมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของเว็บไซต์นี้เพียงใด
 
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
sea12_qrcode